Nazywam się Monika Łoszak – jestem logopedą i neurologopedą

Specjalizuję się w praktyce logopedycznej i neurologopedycznej z dziećmi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi którzy utracili w różnym stopniu zdolność porozumiewania się z otoczeniem oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki mojej pracy pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek oraz komunikowania pozawerbalnego.

Kompleksowa opieka logopedyczna obejmuje diagnozę i terapię:

 • wczesnej interwencji logopedycznej
 • profilaktyki zaburzeń mowy
 • narządów artykulacyjnych, aparatu oddechowego i słuchu fonematycznego
 • dyslalii (wady wymowy)
 • afazji i dysfazji
 • dyzartrii
 • zaburzeń komunikacji w autyzmie, zespole Aspergera, zespole Downa
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • komunikowania się osób z upośledzeniem umysłowym i z zespołami genetycznymi
 • schizofazji
 • w chorobie Alzheimera
 • w chorobie Parkinsona
 • niepłynności mowy i jąkania u dzieci i dorosłych
 • budowania kompetencji komunikacyjnych

Zapraszam rodziców dzieci, młodzież i dorosłych do kontaktu ze mną i w razie potrzeby nawiązanie dalszej współpracy.

Terapia prowadzona jest w sposób przyjazny i efektywny. Do pracy wykorzystują najlepsze narzędzia logopedyczne dostępne na rynku. Na moich zajęciach nikt się nie nudzi, zarówno dzieci, jak i dorośli.

Terapię prowadzę w domu pacjenta. Mobilny Gabinet Logopedyczny to idealne rozwiązanie w obecnych czasach. Dojazd do pacjenta to bardzo dobre rozwiązanie dla rodzin, które nie mają możliwości dotarcia do gabinetu z powodu absorbującej pracy, braku środka komunikacji lub z powodu niepełnosprawności czy choroby. Ponadto dzieci, jak i młodzież w swoim domu czują się pewniej i bezpieczniej niż w zupełnie obcym nawet bardzo przyjaznym miejscu. Natomiast starsi pacjenci zmagają się z różnymi dolegliwościami neurologicznymi niejednokrotnie nie mają możliwości dojazdu do stacjonarnego gabinetu.

W takich przypadkach logopeda, który może przyjechać do domu – niezależnie od pory roku, pogody, odległości, samopoczucia – jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.