Dwujęzyczność jest to umiejętność tworzenia zrozumiałych wypowiedzi w każdym ze znanych języków. Władanie kilkoma językami (przynajmniej dwoma) jest uważane jako wielki skarb. Rodzice cieszą się, że ich dziecko ma tak wielkie kompetencje. Zapewnia to mu świetny start na przyszłość, zwiększenie możliwości edukacyjnych, a także w przyszłości świetlaną karierę. Ma to też pozytywny wpływ dla rozwoju funkcji poznawczych dziecka.

Wiele dzieci świetnie odnajduje się w dwujęzyczności, ale wielu z nich nabywanie języka przychodzi z wielkim trudem. Związane jest to z wieloma aspektami poznawczymi i tożsamościowymi małego człowieka. Dlatego też, aby dwujęzyczność była dla dziecka pozytywną przygodą, a nie została kojarzona jedynie z trudem, zarówno dziecka, jak i rodziny, potrzebuje wsparcia, nawet specjalistów.

Więcej na temat dwujęzyczności można przeczytać www.podarujdzieckujezyk.pl