Mowa jako akt w procesie porozumiewania się językowego słownego odgrywa poważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi.

Umiejętność sprawnego mówienia to w naszych czasach umiejętność szczególnie ważna. Większość zwierząt potrafi się porozumieć, ale tylko człowiek potrafi mówić. Dzięki językowi rodzaj ludzki mógł osiągnąć to, do czego najmądrzejsze zwierzęta nie mogą się nawet przymierzać, jak gromadzenie wiedzy, przekazywanie doświadczenia, dyskutowanie problemu czy planowanie przyszłości. Toteż wszystkie nawet niezbyt rażące wady wymowy mogą w sposób istotny ważyć na losach dzisiejszych ludzi. Mowa jest dźwiękowym porozumiewaniem się ludzi, którzy w celu porozumiewania się posługują się językiem, który jest systemem wyrazów i reguł gramatycznych.

Logopedia najczęściej kojarzona jest z dziećmi, obejmuje również zaburzenia mowy i języka u dorosłych. Program terapii, materiały i metody pracy dla tej grupy wiekowej są specjalnie dobrane i zawsze dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta. Program terapii zawsze dobierany jest indywidualnie.

Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje pomocy logopedy z powodu:

 • wad wymowy – nie są wymawiane wszystkie głoski lub wymowa jest nieprawidłowa
 • wad w budowie narządów anatomicznych – obniżenie wyrazistości mowy z powodu wypadków, zabiegów
 • jąkania lub innego rodzaju niepłynności mowy
 • afazji – zaburzeń językowych powstałych w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu
 • nasilających się zaburzeń mowy z powodu urazu czaszki lub mózgu
 • nasilających się zaburzeń mowy z powodu choroby Alzheimera czy Parkinsona
 • braku możliwości posługiwania się komunikacją werbalną
 • chęci doskonalenia dykcji i umiejętności językowych

Terapia logopedyczna osób dorosłych polega na:

 • usprawnieniu kompetencji komunikacyjnej, pomocy w rozwinięciu lub przywróceniu umiejętności mówienia
 • modyfikowaniu wyrazistości wypowiedzi (artykulacja)
 • modyfikowaniu oddychania i fonacji
 • modyfikowaniu akcentu i melodii wypowiedzi (prozodia)
 • usprawnianiu innych form komunikacji

W sytuacjach, gdy osłabienie jakości mowy wpływa na jakość życia, pomoc specjalisty jest szczególnie wskazana.
Oprócz uzyskania pięknej mowy, pacjenci dzięki zajęciom mogą poczuć się bardziej pewni siebie, zadowoleni z powodu przezwyciężenia trudności komunikacyjnych oraz wolni od lęku o nieprawidłową wymowę czy niepłynność.

Kluczowe znaczenie w prowadzeniu terapii logopedycznej osób dorosłych ma poziom motywacji pacjenta oraz jego determinacja do podjęcia trudu samodzielnej pracy. Regularnie prowadzona terapia oraz odpowiednie zaangażowanie pacjenta i logopedy zawsze przynoszą efekty. Natomiast nie zawsze jest to całkowite usunięcie nieprawidłowości w wymowie, gdyż wieloletnie nawyki są często silniejsze niż najbardziej intensywny trening. I z tego faktu pacjent powinien zdawać sobie sprawę.