Oferuję terapię logopedyczną dla dzieci w każdym wieku. Zakres moich działań obejmuje diagnozę i terapię wad wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy, ćwiczenia wyrazistości i płynności mowy.

Oferuję między innymi:

 • Diagnostykę rozwoju mowy
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Terapię nieprawidłowej realizacji głosek; usuwanie wad wymowy
 • Terapię jąkania
 • Terapię Mutyzmu wybiórczego
 • Zajęcia stymulujące naukę czytania i pisania
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

 • Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
 • Dziecko nawykowo mówi przez nos.
 • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
 • Dziecko 3 – letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, i, u, y).
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
  • wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
  • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta)
  • myli głoski dźwiękopodobne, np. c – s (sala = cala), sz – cz i inne.
 • Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi, nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.
 • Jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab)
 • Rozwój mowy dziecka:
  • rocznego jest na poziomie dziecka półrocznego (dziecko jedynie gaworzy),
  • 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymania kilka słów),
  • 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego)
  • 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne jest na poziomie dziecka 2-letniego, tj. około 300 słów),
  • 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (nadal zdania proste, słownictwo na poziomie dziecka w wieku 2,5 lat),
  • 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają; się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),
  • 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-etniego.
 • Dziecko w niektórych sytuacjach nie jest w stanie wydobyć z siebie głosu
 • Ma problemy z czytaniem i pisaniem oraz liczeniem

Jak traktować dzieci z wadami mowy?

Każde dziecko z zaburzeniami mowy trzeba traktować normalnie. Nie należy robić sensacji z powodu jąkania się lub seplenienia, ponieważ takie postępowanie doprowadza do pogłębienia się wady i powoduje niekorzystne zmiany psychiczne. Osobiste niepowodzenia, wynikające z istniejącej wady mowy, powodują wykształcenie się cechy bierności, którą niektórzy niesłusznie uznają za przejawy lenistwa. Dzieci wrażliwe, które mają mniej odporny system nerwowy, są stale w stanie niepokoju, który związany jest z przewidywanymi trudnościami. Może to często doprowadzić do stanów lękowych. Bycie w ciągłym poczuciu, że czegoś nie potrafimy utrwala stany lękowe. A duża w tym zasługa rodziców.

Dlatego też rodzicu traktuj swoje dziecko normalnie, ale bądź dla niego przewodnikiem prawidłowej wymowy.

Jak współpracować z logopedą?

Po każdorazowych ćwiczeniach logopeda przekazuje dokładne wskazówki dotyczące tego, jak pracować z dzieckiem w domu. Skuteczność w terapii w znacznej mierze zależy od stosowania się do tych zaleceń. Rodzice powinni powtarzać z dzieckiem materiał opracowany w gabinecie logopedycznym, ponieważ logopeda może przejść do następnego etapu tylko wtedy, gdy wcześniejsze ćwiczenia zostały dobrze utrwalone.

W ćwiczeniach domowych bardzo ważna jest systematyczność. Lepsze i szybsze efekty osiąga się, gdy ćwiczymy codziennie przez 15 minut, niż raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie. Systematyczne powtarzanie zaleconego materiału pozwoli na automatyzację prawidłowej wymowy i posługiwanie nią w mowie spontanicznej, a nie tylko w gabinecie logopedycznym. Z ćwiczeniami poprawnej wymowy jest jak z nauką na rowerze. Początkujący rowerzysta musi bardzo koncentrować się na jeździe, kontrolować wszystkie czynności. Z czasem, gdy nabywa doświadczenia, a czynności związane z jazda na rowerze powtórzył setki razy, rowerzysta zaczyna prowadzić rower automatycznie, nie zastanawiając się jakie ruchy ma wykonać. Taki sam proces zachodzi w przypadku automatyzacji wymowy. Mówienie, że prawidłowa wymowa zależy wyłącznie od dobrych chęci dziecka nie jest prawdziwe.

Ćwiczenia w domu powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia trudności dziecka. Pośpiech i nerwowość utrudniają przyswojenie materiału. Dzieci należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje je do wysiłku. Nie wolno ich zawstydzać, karać za wadliwą wymowę, gdyż hamuje to chęć do mówienia, a w konsekwencji spowalnia dalszy rozwój mowy.

Dziecko powinno systematycznie uczęszczać na zajęcia z logopedą i regularnie powtarzać ćwiczenia z rodzicami w domu. Niedostateczna praca w domu może być przyczyną uczęszczania na zajęcia logopedyczne przez kilka lat, co niesie za sobą niebezpieczeństwo znużenia dziecka i spadku motywacji do dalszej pracy.

Dziecko nie może wykonywać ćwiczeń bez udziału rodziców, ponieważ nie otrzymuje wówczas informacji zwrotnej, czy jego wymowa jest prawidłowa. Tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy rodziców można liczyć na szybkie i trwałe efekty pracy logopedycznej, a w związku z tym na szybkie zakończenie terapii.