Terapia pedagogiczna zwana reedukacją, to działanie mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwojowymi. Ćwiczenia służą usprawnianiu percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo – słuchowej i wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz grafomotoryki. Wszystkie te procesy odgrywają istotną rolę w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Dlatego też ważne jest, aby rozpoznać zaburzenia rozwoju dziecka i podjąć pracę wyrównawczą jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej.
Czas trwania całej terapii pedagogicznej uzależniony jest od głębokości zaburzenia, od rodzaju zaburzonej funkcji a także od motywacji i indywidualnych możliwości dziecka.