Adresowane są do wszystkich, którzy zawodowo posługują się głosem, szczególnie nauczycieli, wykładowców, lektorów, prawników, przewodników turystycznych i instruktorów prowadzących warsztaty grupowe.
Program zajęć skupiony jest wokół praktycznej nauki emisji oracjonalnej: bezpiecznego dla krtani operowania głosem, impostacji głosu (poprawy jego brzmienia), poprawnej i estetycznej wymowy.

Cele warsztatów:

 

 • nabycie podstawowej wiedzy związanej z fizjologią i higieną aparatu głosotwórczego;
 • nabycie umiejętności mówienia na miękkim nastawieniu głosowym;
 • wypracowanie prawidłowego toru oddechowego oraz podparcia oddechowego w czasie mówienia;
 • pobudzenie rezonatorów, nabycie umiejętności przekierowywania głosu na rezonatory nasady i klatki piersiowej;
 • usprawnienie narządów artykulacyjnych, a dzięki temu poprawa precyzji artykulacyjnej;
 • umiejętność radzenia sobie z napięciami szczękościskowymi w czasie mówienia;
 • znajomość podstawowych zasad ortofonii języka polskiego (eliminacja hiperpoprawności, prawidłowa wymowa nosówek, akcent proparoksytoniczny i inne)

Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach:

 • dowiesz się, jaka jest optymalna dla Ciebie średnica głosowa, dzięki czemu będziesz mówić naturalnie, estetycznie, bez nadwyrężania krtani;
 • nauczysz się rozluźniać krtań oraz dbać o jej prawidłowe funkcjonowanie;
 • wypracujesz dłuższą fazę wydechową, dzięki czemu łatwiej Ci będzie zapanować nad stresem w czasie wystąpień publicznych;
 • nauczysz się podparcia oddechowego, co sprawi, że Twój głos nie będzie drżał w sytuacjach stresowych;
 • nauczysz się mówić głośno, pewnie i w sposób angażujący uwagę słuchaczy;
 • nie będziesz popełniać błędów wymowy – bardzo rażących u osób publicznie zabierających głos

 

 

Głos, jego wysokość, brzmienie, barwa – to najważniejsze elementy komunikacji niewerbalnej. Już Kwintylian podkreślał, że prawidłowe operowanie głosem jest podstawową umiejętnością mówcy, a współczesna retoryka stosowana zalicza prozodię (czyli brzmieniowe właściwości mowy) do kluczowych kompetencji miękkich. Przyjmując tę perspektywę, pomożemy Ci ustalić Twoje złe nawyki głosowe negatywnie wpływające zarówno na Twój wizerunek jako mówcy, jak i na proces komunikacji, w którym uczestniczysz. Dzięki nam Twój głos będzie brzmiał kompetentnie, wiarygodnie, będzie budził zaufanie. Ty zaś zaoszczędzisz na wizytach u laryngologa i lekach przeciwdziałających guzkom głosowym oraz niedomykalności głośni. Nie będziesz też mieć wątpliwości, że mówisz poprawnie i potrafisz posługiwać się inteligencką odmianą polszczyzny.

Warsztaty prowadzi prof. dr hab. Agata Seweryn, wykładowca akademicki, muzykolożka, logopedka i instruktorka emisji głosu z dwudziestoletnim doświadczeniem.
Autorski program przewiduje dwa warianty zajęć w małych, maksymalnie dwunastoosobowych grupach :

 1. podstawowy – 6 godzin dydaktycznych;
 2. rozszerzony – 15 godzin dydaktycznych.

Warsztaty przeprowadzane są na terenie zainteresowanej placówki (w przypadku szkół i innych instytucji zamawiających warsztaty dla swoich pracowników) lub w miejscu wyznaczonym przez nas.